sportlandmagazine.com

SPONSORĒŠANA

Kā Baltijā lielākas uzņēmums, kas pārdod sporta un brīvā laika preces un nodarbojas ar to mārketingu, izjūtam tiešu atbildību par Latvijas sporta labklājību un attīstību.

Sportland ir ap simts partneri, ar kuriem sporta mārketinga jomā pastāvīgi notiek attiecīgas darbības. Tāpat līdzdarbojamies vairāk nekā 150 sporta pasākumos un notikumos. Sportland atšķiras tieši ar mārketinga budžeta kopējo ieguldījumu sporta mārketingā, kas ir daudzkārt lielāks nekā pārējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem šajā reģionā. Katru nedēļu saņemam desmitiem sadarbības un sponsorēšanas piedāvājumus.
Sportland sporta mārketinga mērķi ir:

 • Iedvesmot cilvēkus Latvijā vairāk kustēties
 • Padarīt aktīvo dzīvesveidu par vēl interesantāku
 • Padarīt pieejamākas sportošanas iespējas
 • Celt Sportland un mūsu zīmolu atpazīstamību starp klientiem
 • Sportland kā lielākā sporta fana tēla pilnveidošana
 • Iepazīstināt ar zīmoliem, to stāstiem un tehnoloģiskām īpašībām
 • Veicināt mazumtirdzniecību
 • Darboties tur, kur ir mūsu mērķgrupa
 • Popularizēt Sportland caur sadarbības partneriem un pasākumiem
 • Sniegt mūsu partneriem un pasākumiem papildu vērtību ar mūsu aktivitātēm

Plānojot savas darbības, uzskatām par būtisku:

 • Emocijas
 • Patērētāju iesaisti
 • Vietējās darbības un tīklu
 • Personisku attieksmi
 • Dzīvesveida popularizēšanu
 • Sporta tirgus palielināšanu
 • Papildu vērtības radīšanu

Izvēloties partnerus, vedāmies pēc šādiem principiem:

 • Mūsu ieguldījums ir preces, finansējums, zināšanas, prasmes un laiks. Pretī vēlamies labu reputāciju
 • Vadāmies pēc savstarpēji vispārīgiem mārketinga mērķiem
 •  Sadarbība ir daļa no komercdarbības, nevis labdarība
 • Uzskatām par būtisku kontaktu skaitu
 • Partnera interesēm jāatbilst mūsu tēlam, vērtībām, mērķgrupas uzskatiem, dzīvesstilam
 • Atšķiršanās no pārējiem sponsoriem
 • Savstarpējās saskaņas atrašana
 • Plašu kopsaucēju radīšana
 • Abpusēja vēlme saturiski ieguldīt
 • Saprātīgs izcenojums
 • Domāšanas veids – ar sadarbības līguma noslēgšanu viss sāksies!
 • Pastāvīga uzmanība un līdzdalība no partnera puses
 • Partnera kanālu plaša pieejamība Sportland vēstījumam
 • Inovatīva pieeja

Izvērtējot sponsorēšanas vai sadarbības iespējas, ņemam vērā:

 • piedāvājums ir iesniegts pamatīgi izvērtējot un rēķinoties ar Sportland interesēm
 • piedāvājums ir adresēts tikai Sportland
 • piedāvājumā ir norādīti konkrēti sadarbības priekšlikumi
 • piedāvājumā ir noteiktas konkrētas vēlmes un apjomi
 • piedāvājums tiek iesniegts laicīgi, ņemot vērā uzņēmuma budžeta plānošanas laika grafikus
 • Sportland neatbalsta projektus, kas notiek ārpus Baltijas
 • skolu projektiem jābūt īpaši oriģināliem. Tā kā saņemam ievērojamu skaitu ar šāda veida piedāvājumiem, īpaši jāpiepūlas, lai iekristu acīs.

Piedāvājumus nosūtīt rakstiski uz e-pasta adresi: sportland@sportland.lv

Mēs atbalstām:

Plaši apmeklētus sporta un kultūras pasākumus

Ko sagaidām no sponsorēšanas piedāvājuma iesniedzēja:

 • Mūsu ieguldījums ir preces, finansējums, zināšanas, prasmes un laiks. Pretī vēlamies labu reputāciju
 • Vadāmies pēc savstarpēji vispārīgiem mārketinga mērķiem
 • Sadarbība ir daļa no komercdarbības, nevis labdarība
 • Uzskatām par būtisku kontaktu skaitu
 • Partnera interesēm jāatbilst mūsu tēlam, vērtībām, mērķgrupas uzskatiem, dzīvesstilam
 • Atšķiršanās no pārējiem sponsoriem
 • Savstarpējās saskaņas atrašana
 • Plašu kopsaucēju radīšana
 • Abpusēja vēlme saturiski ieguldīt
 • Saprātīgs izcenojums
 • Domāšanas veids – ar sadarbības līguma noslēgšanu viss sāksies!
 • Pastāvīga uzmanība un līdzdalība no partnera puses
 • Inovatīva pieeja

Mēs neatbalstām:

 • pēdējā brīža piedāvājumus
 • aktivitātes un partnerus, kas darbojas ārpus Baltijas
 • piedāvājumus nosūtīt uz e-pasta adresi: sportland@sportland.lv