sportlandmagazine.com

1.1. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami www.sportland.lv klienta (turpmāk – Pircējs) attiecībām ar www.sportland.lv īpašnieku (turpmāk – Sportland)

SIA “Sportland”
A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035
Reģ. Nr. 40003530961
PVN Reģ. Nr. LV40003530961
AS Swedbank, kods HABALV22
Konts LV43HABA0551000102839
E-pasts: klientu.serviss@sportland.lv

Par tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas, pērkot preces

1.2. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikā piemērojamām tiesību normām, un nepieciešamības gadījumā (strīdu vai trūkstošas informācijas gadījumā) tos papildina spēkā esošās tiesību normas.

1.3. Sportland patur tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus un nosacījumus, un produktu cenas savas komercdarbības rezultātu, konkurētspējas, turpmākas preču sortimenta pilnveidošanas un papildināšanas vai pārveidošanas nolūkā. Noteikumu un nosacījumu, un produktu cenu grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie ir publicēti tīmekļvietnē www.sportland.lv. Ja Pircējs ir veicis savu pasūtījumu pirms noteikumu un nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā, Pasūtījumam ir piemērojami pasūtījuma veikšanas brīdī piemērojamie noteikumi un nosacījumi.

1.4. Sportland un Pircējs vēlas veikt tirdzniecības darījumu ar tīmekļvietnes www.sportland.lv starpniecību atbilstoši šajā dokumentā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.5. Izdarot pasūtījumu Sportland tīmekļvietnē, Pircējs apstiprina, ka ir izlasījis un piekrīt pārdošanas noteikumiem.

2.1. Pircējam ir jāizvēlas vēlamās preces tīmekļvietnē www.sportland.lv un jānosūta informācija tiešsaistes klientus apkalpojošajam pārstāvim.

2.2. Pircējam tiek izrakstīts rēķins un kopā ar šiem līguma noteikumiem un nosacījumiem  tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru Pircējs ir norādījis Sportland. Pirms rēķina apmaksas mēs lūdzam Pircēju pārliecināties, ka rēķinā ietvertā informācija atbilst Pircēja faktiskajam pieprasījumam.

2.3. Pēc samaksas par precēm, preces tiek nosūtītas uz Pircējam piemērotāko Omniva pakomātu vai ar piegādi uz Pircēja norādīto adresi.

2.4. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā no brīža, kad Pircēja samaksātā pirkuma cenas ir saņemta Pārdevēja norēķinu kontā brīža.

3. Preču cena

3.1. Sportland tīmekļvietnē pārdoto produktu cenas ir norādītas eiro valūtā, bez piegādes izmaksām. Visas cenas ietver PVN 21% apmērā. Piegādes izmaksas tiek pieskaitītas produktu cenai

3.2. Sportland patur tiesības koriģēt cenas. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā, Pircējam ir piemērojama pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošā cena.

3.3. Sīkāka informācija par piegādes veidiem un cenām ir sniegta sadaļā “Piegāde”.

4. Pirkumi

4.1. Preču cena var pieejamība var pastāvīgi mainīties un bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Pircējs ir izdarījis pasūtījumu pirms attiecīgo nosacījumu maiņas, Pircējam ir piemērojami pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi un nosacījumi.

4.2. Ja pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, ar Pircēju sazināsies un samaksātā summa tiks atmaksāta.

5. Samaksa

5.1. Ja ir pienācīgi aizpildīts/nosūtīts pasūtījums un kontaktinformācija, Pircējam tiek nosūtīts rēķins uz e-pasta adresi, kuru Pircējs ir norādījis Sportland.

5.2. Pēc samaksas par precēm saņemšanas, klientam uz e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums.

5.3. Pasūtījumi, kas veikti Sportland tīmekļvietnē www.sportland.lv, tiek izskatīti no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 9:00 līdz 17:00, izņemot svētku dienas.

6.1. Iegādātās preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā ar Omniva pakomātiem vai ar Omniva piegādi uz klienta norādīto adresi.

6.2. Visas nopirktās preces tiek nogādātas Pircēja izraudzītajā pakomātā vai klienta norādītajā adresē  2-5 darba dienu laikā. Ja pasūtījums tika izdarīts nedēļas nogalē vai brīvdienās, preces tiek piegādātas klientam brīvdienām sekojošajās darbadienās 2-5 darbadienu laikā.

6.3. Piegādes izmaksas ar Omniva pakomātiem ir 2,95 eur (iekļaujot PVN), savukārt piegāde uz norādīto adresi Latvijas teritorijā maksā 6,95 eur (iekļaujot PVN).

Pasūtījumi un atdošana

7.1. Patērētājam ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no preces piegādes dienas (ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad piegādāta pēdējā prece) un saņemt samaksātās naudas atmaksu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs var izmantot paziņojuma par atkāpšanos no līguma veidlapu, kas pievienota noteikumu un nosacījumu Pielikumā Nr. 1. Pircējam ir jānosūta vai jānodod prece atpakaļ Sportland 14 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs nosūtījis Sportland paziņojumu par atkāpšanos no līguma.

Sportland atmaksās Pircējam viņa samaksāto naudas summu (izņemot transporta izdevumus par preču atdošanu un papildus izdevumus par patērētāja izvēlētu piegādes veidu, kas nav Sportland piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) 14 dienu laikā no paziņojuma par atkāpšanos no līguma saņemšanas.  Tomēr Sportland ir tiesības aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad Sportland saņem preci vai Pircējs ir iesniedzis pierādījumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ –  atkarībā no tā, kura darbība ir agrāka.

7.2. Lūdzam nodrošināt, lai atdotās preces  būtu nelietotas un oriģinālajā iepakojumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

7.3. Oriģinālajam iepakojumam ir jābūt atvērtam uzmanīgi, nesabojājot to. Pircējs nebūs atbildīgs par bojātu iepakojumu vienīgi tad, ja iepakojumu nevar atvērt, neiznīcinot/nesabojājot to. Ja Pircējs ir sabojājis iepakojumu neuzmanības dēļ, t.i., bija iespējams atvērt iepakojumu, nesabojājot to, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.

7.4. Ja, saņemot preces, klients atklāj, ka klientam ir tikušas piegādātas nepareizas vai bojātas preces, vai preces nenonāk līdz klientam labā stāvoklī un noslēgtā iepakojumā, klientam ir nekavējoties jāsazinās ar pārdevēja pārstāvi, rakstot uz e-pasta adresi klientu.serviss@sportland.lv.

7.5. Pārdevējs ir atbildīgs par klienta nopirktajām precēm to transportēšanas laikā. Bojājumu vai zaudējumu risks pāriet klientam no preču saņemšanas brīža.

7.6. Lai atdotu preces, lūdzam aizpildīt preču atdošanas veidlapu, kas nosūtīta Pircējam kopā ar precēm. Atdodamajām precēm ir jāpievieno preču atdošanas veidlapa.

Veidlapai ir jāietver šāda informācija:

 • Pircēja vārds
 • Atdotās preces
 • Pasūtījuma numurs
 • Atdošanas iemesls (ieteicams) un norēķinu konts atlīdzības ieskaitīšanai.

Ja preču atdošanas veidlapa ir nozaudēta, lūdzam sazināties ar klientu.serviss@sportland.lv vai brīvā formā iesniegt 7.6. punktā norādīto informāciju.

8.1. Pārdevējs izmanto Pircēja iesniegtos personas datus un informāciju par veiktajiem pirkumiem atbilstoši Personas datu aizsardzības likumam, ciktāl tas ir nepieciešams Pircēja veiktā pasūtījuma izpildei. Pārdevējs nenodod Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot uzņēmumu, kas sniedz piegādes pakalpojumus, ciktāl tas ir nepieciešams preču piegādei klientam.

8.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus atbilstoši Pārdevēja Privātuma pamatnostādnēm, kas ir pieejamas adresē: https://sportland.lv/konfidencialitates-politika/. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Pircēja personas datu apstrādi, lūdzam iepazīties ar Privātuma pamatnostādnēm vai sazināties ar Sportland.

9.1. Pārdevējs ir atbildīgs par nopirkto preču neatbilstību 2 gadus pēc preču piegādes Pircējam. Pārdodot preces patērētājam, tiek pieņemts, ka preču neatbilstība līguma noteikumiem un nosacījumiem, kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība.

9.2. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar Sportland, izmantojot iepriekšminēto kontaktinformāciju, galvenokārt, rakstot uz e-pasta adresi klientu.serviss@sportland.lv. Lūdzam sūdzībā norādīt klienta vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, radušos preču trūkumu un iesniegtās sūdzības saturu, un pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu.

9.3. Izpildot pasūtījumu, pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai jebkādām citām sekas, kas izriet no tā, ka Pircējs ir sniedzis nepareizu informāciju, tai skaitā par piegādes kavējumu, ja tā cēlonis ir no pārdevēja neatkarīgi apstākļi.

9.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircēja pasūtīto preču nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.

Gadījumā, ja precēm ir trūkums, patērētājam ir tiesības:

10.1. Vispirms pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

10.2. Pieprasīt preces cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu, ja:

 • 10.2.1. pārdevējs nevar novērst trūkumus vai apmainīt preces,
 • 10.2.2. remonts ir bijis neveiksmīgs,
 • 10.2.3. pārdevējs nav saprātīgā termiņā novērsis preču trūkumus vai tās apmainījis,
 • 10.2.3. preču remonta vai apmaiņas rezultātā patērētājam ir radītas nesamērīgas neērtības.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par preču trūkumiem:

 • 10.3.1. ja produkta trūkuma cēlonis ir nepareiza lietošana vai nevērīga uzturēšana, vai tas, ka produktu jau ir atvēris vai remontējis kāds cits, nevis mūsu uzņēmums;
 • 10.3.2. neatbilstošu mehānisku bojājumu gadījumā;
 • 10.3.3. ja bojājuma cēlonis ir pārspriegums, ūdens vai uguns izraisīts bojājums vai citi no ražotāja neatkarīgi apstākļi.

11.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Sportland ievēros Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

11.2. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, klients noteiktos gadījumos var būt tiesīgs vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) un/vai klienta dzīvesvietai piekritīgajā tiesā. Patērētājam ir tiesības iesniegt sūdzību, arī izmantojot strīdu izšķiršanas tiešsaistes platformu, kuras adrese ir https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PIELIKUMS Nr. 1 Standarta veidlapa paziņojumam par atkāpšanos no distances līguma

Standarta veidlapa
Paziņojums par atkāpšanos no distances līguma

(aizpildiet un atdodiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atkāpties no līguma)

— Kam: SIA “Sportland”
A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035
E-pasts: klientu.serviss@sportland.lv

— Es/mēs ar šo atkāpjamies no līguma (*), kura priekšmets ir šāda prece (*) / pakalpojums (*)

— Pasūtījuma veikšanas (*) / preces saņemšanas (*) datums

— Patērētāja vārds, uzvārds

— Patērētāja adrese

— Patērētāja paraksts