Sportland lojalitātes programmas vispārīgie noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Sportland lojalitātes programma ir Sportland International Group AS grupas zīmolu uzņēmumu Sportland, Timberland un O´Neill (turpmāk – „veikals”) kopīgā pastāvīgo klientu programma.
1.2. Detalizēts un atjaunināts saraksts ar veikaliem, kuros darbojas lojalitātes programma, ir pieejams tīmekļvietnē: https://sportland.lv/veikali/
1.3. Sportland klientiem, kuri ir pievienojušies lojalitātes programmai, Sportland lojalitātes programma piedāvā pastāvīgas atlaides un citus īpašos piedāvājumus.
1.4. Par Sportland lojalitātes programmu atbildīgs ir uzņēmums SIA Sportland, reģistrācijas Nr. 40003530961, adrese A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035, Latvija (turpmāk – „Sportland”).
1.5. Pievienojoties Sportland lojalitātes programmai, šie vispārīgie noteikumi kļūst par saistošu līgumu (turpmāk – „Līgums”) starp Sportland un klientu.

2. PIEVIENOŠANĀS

2.1. Sportland lojalitātes programmai var pievienoties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.
2.2. Sportland lojalitātes programma nav paredzēta juridiskām personām vai preču iegādei tālākpārdošanai.
2.3. Lai pievienotos Sportland lojalitātes programmai, nepieciešams pilns dzimšanas datums un reģistrācija lojalitātes programmas reģistrācijas lapā Sportland tīmekļvietnē.
2.4. Pievienojoties Sportland lojalitātes programmai, klients tiek identificēts ar e-pastu, izmantojot divpakāpju identifikācijas metodi. Par klientu tiek reģistrēti šādi personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese.
2.5. Pēc tam, kad ir pabeigta pievienošanās lojalitātes programmai Sportland pašapkalpošanās vidē, Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un klientiem tiek piešķirta personīga piekļuve Sportland pašapkalpošanās videi. Sportland pašapkalpošanās vidē var reģistrēties, izmantojot e-pasta identifikāciju.
2.6. Pašapkalpošanās vidē klients var mainīt privātuma iestatījumus, piemēram, pierakstīties jaunumu saņemšanai vai atrakstīties no tās, mainīt, pievienot vai noņemt saziņas kanālus un kontaktinformāciju, kuru Sportland var izmantot saziņai ar klientu, un izmantot citas iespējas, ko piedāvā pašapkalpošanās vide.
2.7. Klients nodrošina, ka tā e-pasts ir drošs, lai pieteiktos pašapkalpošanās vidē, un klienta pašapkalpošanās vides lietotāja kontam nevar piekļūt neviena trešā persona, izņemot pašu klientu.

3. LOJALITĀTES PROGRAMMAS PIEDĀVĀJUMI UN ATLAIDES

3.1. Jaunumi
3.1.1. Sportland lojalitātes programmas dalībnieki saņem Sportland pastāvīgo klientu jaunumus un informāciju par jauniem produktiem vai citiem ieguvumiem, ja klients ir piekritis saņemt jaunumus.
3.1.2. Ja klients tam ir piekritis, Sportland var nosūtīt lojalitātes programmas dalībniekiem jaunumus un citus paziņojumus pa e-pastu vai īsziņās uz mobilo tālruni.
3.1.3. Ja klients vairs nevēlas saņemt Sportland lojalitātes programmas jaunumus vai citus paziņojumus pa e-pastu vai īsziņās uz mobilo tālruni, klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, uzklikšķinot uz saites, kas norādīta katrā paziņojumā, vai sazinoties ar Sportland, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” norādīto informāciju.

3.2. Pastāvīgā atlaide (5%)
3.2.1. Sportland lojalitātes programmas dalībnieki saņem pastāvīgo atlaidi 5% apmērā visām pilnas cenas precēm Sportland un Timberland veikalos Latvijā. Lai saņemtu atlaidi, klientu veikalā identificē pēc personu apliecinoša dokumenta – ID kartes, pases vai autovadītāja apliecības.
3.2.2. Sportland ir tiesības jebkurā brīdī mainīt pastāvīgās atlaides lielumu vai nepiemērot pastāvīgo atlaidi konkrētai precei, konkrēta zīmola precēm vai konkrētam preču veidam.

3.3. Elektroniskie kuponi
3.3.1. Laiku pa laikam Sportland lojalitātes programmas dalībniekiem tiek piešķirti elektroniskie kuponi. Elektroniskais kupons ir elektronisks atlaižu kupons, kas piešķir Sportland lojalitātes programmas dalībniekam tiesības iegādāties veikalā konkrētu Sportland norādītu preci, konkrēta zīmola preces vai konkrētu preču veidu par samazinātu cenu. Lai izmantotu elektronisko kuponu, klientu veikalā identificē pēc personu apliecinoša dokumenta – ID kartes, pases vai autovadītāja apliecības.
3.3.2. Elektronisko kuponu var izmantot vienreiz, un parasti elektroniskais kupons ir derīgs līdz 90 dienām kopš izdošanas pašapkalpošanās vidē, ja vien īpašais piedāvājums neparedz īsāku vai garāku termiņu.
3.3.3. Informācija par elektronisko kuponu izdošanu un derīgumu ir pieejama pašapkalpošanās vidē, kur redzams arī digitālais laika zīmogs elektroniskā kupona derīgumam. Parasti Sportland par elektronisko kuponu izdošanu un derīguma termiņu saviem klientiem paziņo pa e-pastu Sportland jaunumos. Tomēr tas, ka Sportland šādu paziņojumu nenosūta, nekādā gadījumā nav uzskatāms par Sportland noteikumu pārkāpumu.

3.4. Īpašie piedāvājumi
3.4.1. Laiku pa laikam Sportland lojalitātes programmas dalībnieki var izmantot īpašos piedāvājumus.
3.4.2. Īpašie piedāvājumi mainās, un tie var būt, piemēram, papildu atlaides, dāvanas, papildu preces vai citi piedāvājumi pēc Sportland ieskatiem. Lai saņemtu īpašo piedāvājumu, klientu veikalā identificē pēc personu apliecinoša dokumenta – ID kartes, pases vai autovadītāja apliecības.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDE

4.1. Pievienojoties Sportland lojalitātes programmai un noslēdzot Līgumu, klients apliecina savu piekrišanu personas datu apstrādei atbilstoši šajā punktā minētajam un Sportland vispārējai privātuma politikai, kas publicēta Sportland tīmekļvietnē.
4.2. Klienta personas datu pārzinis ir SIA Sportland, reģistrācijas Nr. 40003530961, adrese A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035, Latvija.
4.3. Pēc pievienošanās Sportland lojalitātes programmai Sportland apstrādā klienta personas datus Līguma izpildes nolūkos, un šādā gadījumā klienta personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgums starp Sportland un klientu.
4.4. Sportland arī apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz Sportland likumīgajām interesēm, lai sniegtu klientam labāko pakalpojumu. Piemēram, Sportland apstrādā datus par klienta pirkšanas paradumiem, datus par jaunumu lasīšanu un atvēršanu un datus par reklāmu atvēršanu, lai nodrošinātu klientam piemērotākos piedāvājumus un saturu.
4.5. Personas dati, kas tiek apstrādāti Sportland lojalitātes programmas nolūkos, ir šādi:
4.5.1. dati, ko klients izpauž, pievienojoties Sportland lojalitātes programmai, t. i., noslēdzot Līgumu: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs;
4.5.2. dati, kas iegūti un izveidoti Sportland lojalitātes programmas izmantošanas, t. i., Līguma izpildes, laikā, piemēram, dati par veikalos veiktajiem pirkumiem, proti, veikalos iztērētajām summām, veikalos veikto pirkumu skaitu, Sportland lojalitātes programmas atlaižu, piemēram, elektronisko kuponu un citu piedāvājumu izmantošanas aktivitāti; informācija par saņemto jaunumu un e-pastu saņemšanu un informācija par atpakaļ atsūtītajiem e-pastiem (piemēram, kļūdainas e-pasta adreses gadījumā); dati par klienta iecienītākajiem produktu veidiem; dati par klienta iecienītākajiem zīmoliem;
4.6. Sportland nekādā gadījumā nenodod klienta datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Sportland var nodot klientu personas datus Sportland datu apstrādātājiem, kuru juridiskā adrese un datu glabātuves atrodas Eiropas Ekonomikas zonā. Sportland izmanto tikai tādus datu apstrādātājus, kuri Sportland ir nodrošinājuši pietiekamu drošību atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu klientu personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Sportland izmanto šādus datu apstrādātājus un apstrādātāju kategorijas:
4.6.1. masu sūtījumu programmatūru un pakalpojumu sniedzējus jaunumu nosūtīšanai: Sportland mārketinga partneris jaunumu nosūtīšanai ir Sendsmaily OÜ (reģistrācijas Nr. 12837097, adrese Paldiski mnt 29, 10612, Tallina, Igaunija);
4.6.2. serveri un citus atbalsta pakalpojumu sniedzējus pašapkalpošanās vides pārvaldībai: Sportland lojalitātes programmas datubāzi pārvalda Sportsdirect.com Retail Limited, adrese Unit A, Brook Park East, Meadow Lane, Shirebrook, NG20 8RY, Apvienotā Karaliste, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 03406347;
4.6.3. nepieciešamības gadījumā Sportland var izmantot citus IT atbalsta pakalpojumu sniedzējus pašapkalpošanās vides un Sportland tīmekļvietnes pārvaldībai un citus mārketinga partnerus atbilstoši Sportland lojalitātes programmas noteikumiem.
4.7. Lai saņemtu detalizētu informāciju par Sportland datu apstrādātājiem, sazinieties ar Sportland, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” norādīto informāciju.
4.8. Sportland saviem klientiem garantē visas tiesības, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem un attiecas uz klientu personas datu apstrādi. Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Sportland. Noteikti lūgumi, piemēram, par piekļuvi datiem, konkrēti jautājumi par datu analīzi vai citi lūgumi par papildu piekļuvei jāiesniedz pa e-pastu un jāparaksta digitāli, lai Sportland varētu identificēt lūguma iesniedzēju.
4.9. Pirkumu čeku dati, kas attiecas uz pirkumiem, kas izdarīti, izmantojot Sportland lojalitātes programmu, tiek saglabāti 24 mēnešus kopš pirkuma brīža, un pēc tam konkrētais laika zīmogs no čeka tiek noņemts un pirkumu dati tiek apkopoti kā kopējais konkrētā preču veida pirkumu daudzums, līdz ar to ne konkrētais pirkums, ne pirkuma laiks nav identificējams.
4.10. Visi ar klientu saistītie dati tiek saglabāti līdz 24 mēnešiem pēc pēdējā darījuma ar klienta datiem veikalā vai Sportland pašapkalpošanās vidē atkarībā no tā, kas ir pēdējais. Ja 24 mēnešus klients veikalā nav veicis nevienu pirkumu vai nav izmantojis pašapkalpošanās vidi, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, klienta lietotāja konts tiek slēgts, un klienta dati – dzēsti.
4.11. Personas datu apstrādes laikā klientam cita starpā ir šādas tiesības, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem:
4.11.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi – šis Līgums un Sportland tīmekļvietnē pieejamie privātuma noteikumi sniedz vispārēju informāciju par to, kā Sportland apstrādā klienta personas datus un kuri dati tiek apstrādāti;
4.11.2. tiesības piekļūt datiem – klientam ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Sportland apstrādāto datu kopiju. Attiecīgais lūgums jāiesniedz digitāli parakstītā formātā. Lielākā daļa informācijas par Sportland saglabātajiem datiem klientam ir pieejama arī Sportland lojalitātes programmas pašapkalpošanās vidē;
4.11.3. tiesības atjaunināt un labot datus – klientam ir tiesības jebkurā brīdī atjaunināt savus datus. Personas datus var atjaunināt Sportland lojalitātes programmas pašapkalpošanās vidē vai sazinoties ar Sportland;
4.11.4. tiesības iebilst – klientam ir tiesības iebilst pret to, ka Sportland apstrādā klienta personas datus, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Sportland likumīgajām interesēm;
4.11.5. tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sportland dzēš klienta personas datus;
4.11.6. tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ja klienta personas datu apstrādes pamatā ir klienta piekrišana, klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Sportland doto piekrišanu;
4.11.7. tiesības uz datu pārnesamību – klientam ir tiesības no Sportland saņemt personas datus, kurus klients ir nodevis Sportland rīcībā rakstiski vai elektroniskā formā, un, ja tas ir tehniski iespējams, lūgt Sportland nodot šos datus trešās personas pakalpojumu sniedzējam;
4.11.8. tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, info@dvi.gov.lv, T. 67223131
4.12. Lai izmantotu 4.11.1.–4.11.8. punktā minētās tiesības, sazinieties ar Sportland, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” norādīto informāciju.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Sportland ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Sportland lojalitātes programmas noteikumus. Gadījumā, ja tiek grozīti Sportland lojalitātes programmas noteikumi, jaunie noteikumi tiek publicēti Sportland tīmekļvietnē 30 dienas iepriekš.
5.2. Sportland un klientam ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu ar klientu, nosūtot attiecīgu paziņojumu otrai puse. Ja klients būtiski pārkāpj Līguma noteikumus vai tīši mēģina ļaunprātīgi izmantot savu vai citas personas Sportland lojalitātes programmas lietotāja kontu, Sportland ir tiesības nekavējoties slēgt klienta lietotāja kontaktu un izbeigt ar klientu noslēgto Līgumu.
5.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem daļēji vai pilnīgi zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja Līguma noteikums zaudē spēku, tiek piemēroti attiecīgie piemērojamie tiesību akti.
5.4. Uz šo Līgumu attiecas Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. Strīdi, kas izriet no šā Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdu izšķir tiesa, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un/vai normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības vērsties tiesā pēc savas dzīvesvietas. Klientam arī ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot tiešsaistes ODR platformu: http://ec.europa.eu/odr

6. KONTAKTINFORMĀCIJA

6.1. Ja jums ir jautājumi, kas attiecas uz Līgumu vai Sportland lojalitātes programmu, kā arī personas datu apstrādi vai lūgumu iesniegšanu saistībā ar personas datu apstrādi, sazinieties ar Sportland, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

SIA Sportland
Adrese: A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035
e-post: birojs@sportland.lv
Tālr.: +371 67389478